Friday, January 20, 2012

Warna dan Arti Warna

Dalam Lingkungan Gerakan Pramuka kita mengenal beberapa warna termasuk arti warnanya. Warna yang memiliki arti kiasan sangat membantu dalam menciptakan sebuah gambar agar lebih bermakna dan memberikan motivasi bagi penggunanya.

Berikut ini beberapa jenis warna dan arti warna di dalamnya :

Merah
a. keberanian

b. dinamika

c. wanita

d. surya (matahari)

e. kasih sayang

Putih
a. kemurnian

b. kebersihan

c. kesucian

d. kewajiban

e. prasahajaan

f. pria

g. Candera (bulan)

Kuning
a. kejayaan

b. kebesaran

c. keemasan

Hijau
a. keagungan

b. kesejahteraan

c. kebijaksanaan

d. kecerdasan

Biru
a. daratan

b. kemakmuran

c. keta’atan

d. taqwa

Biru Tua
a. laut

b. kesetiaan

c. ketekunan

d. ketabahan


Hitam
a. kedalaman

b. kesungguh-sungguhan

Sumber :

Lampiran I Kepres RI No. 448 tahun 1961

No comments:

Post a Comment

About This Blog

About This Blog

There was an error in this gadget